print | close

Доставка на геосинтетични продукти през 2020

18th of January 2021

През 2020 г. Гимекспорт АД реализира поставените цели и успешно достави цялата гама геосинтетични продукти за 20 броя общински и промишлени Депа за отпадъци, от които със собствена механизация и опитен екип изпълни качествено и в срок монтажните дейности върху 340 дка.

close