print | close

Депо за производствени опасни отпадъци


Вид СМР: Доставка и полагане на геосинтетични материали вкл. Геомембрана ПЕВП, Геотекстил и Дренажен геокомпозит.

close