print | close

Подпорни съоръжения от габиони

23rd of October 2020

ГИМЕКСПОРТ АД участва активно в ремонтно-възстановителните работи на язовири със застрашаваща инфраструктура чрез доставка на габиони и матраци за язовири Лещака, Керезлъка и Пчела.

close