print | close

Първи инфраструктурен обект зад граница

06th of October 2020

ГИМЕКСПОРТ АД приключи успешно и в срок строителните дейности по изграждането на първия обект зад граница – изолационния екран на клетка А от сметището „Савина Стена“, Косово с обща площ 26,6 хка.

Проектът е част от предприсъединителната програма ИПА на Европейската комисия и е в съответствие със стратегията за опазване на околната среда, залегнала в Националния план за развитие на Косово.

Изгради се първата клетка с техническа и технологична инфраструктура на обща площ 3 хка.

В изолационния екран на клетката се вложиха само висококачествени материали от утвърдени европейски производители на бентонитова хидроизолация, геомембрана ПЕВП, защитен геотекстил ПП, дренажен геокомпозит .              

Строежът се изпълни в съответствие с одобрените проекти и изискванията на Европейската комисия и действащата нормативна уредба.

close