print | close

Нов инфраструктурен обект


ГИМЕКСПОРТ АД приключи успешно и в срок строителните дейности по разширението на действащото депо за фосфогипсов отпадък от дейността на Агрополихим АД.

Изградиха се две нови клетки с техническа и технологична инфраструктура на обща площ 76 дка.

В изолационните екрани на клетките и на Ретензионния басейн се вложиха само висококачествени материали от утвърдени европейски производители на бентонитова хидроизолация, геомембрана ПЕВП, защитен геотекстил ПП, високоякостни геомрежи, различни дренажни геокомпозити , геоклетки,

рогозки и мрежи за контрол на ерозията;

Строежът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти и изискванията на действащата нормативна уредба, за което в началото на м. Септември т.г. ДНСК издаде Разрешение за ползване.

close