print | close

Изпълнени инфраструктурни обекти на територията на община Омуртаг

31st of August 2020

През м. Юли 2020 г. екипът на ГИМЕКСПОРТ АД изпълни успешно и в срок строителните дейности по изграждането на Клетка 2, Етап II от Регионалното депо за неопасни отпадъци на гр. Омуртаг.

В изолационния екран на клетката се вложиха само висококачествени материали от утвърдени европейски производители на бентонитова хидроизолация, геомембрана ПЕВП и дренажен геокомпозит за площен дренаж; 

Строежът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти и изискванията на действащата нормативна уредба.

 

През м. Юли 2020 г. екипът на ГИМЕКСПОРТ АД изпълни успешно и в срок строителните дейности по техническата рекултивация на Клетка 1 от Регионалното депо за неопасни отпадъци на гр. Омуртаг.

В горния изолационен стой на клетката се вложиха само висококачествени материали от утвърдени европейски производители на бентонитова хидроизолация и дренажен геокомпозит с два слоя филтриращ геотекстил; 

Строежът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти и изискванията на действащата нормативна уредба.

 

 

close