print | close

Устойчиво управление на водите

05th of December 2019

През последните месеци на 2019 г. Гимекспорт АД активно участва в проекти за устойчиво управление на водите, свързани, както с изолиране на водоеми, торови лагуни, рибарници, саниране на напоителни канали за намаляване загубите на вода, така и с укрепителни мероприятия на язовири за намаляване рисковете от наводнения чрез различни иновативни продукти.

close