print | close

ГИМЕКСПОРТ АД е вписано Централния Професионален регистър на строителя

11th of April 2019

От месец Април 2019 г. ГИМЕКСПОРТ АД е вписано Централния Професионален регистър на строителя и е носител на Удостоверения на 1-ва, 2-ра и 4-та група строежи.

close