print | close

Гимекспорт АД представя на Българския пазар

25th of January 2019

Пожароустойчиво покривало за защита от плевели - Иновативен продукт за по-безопасна среда.

Пожароустойчивото Защитно покривало е специално проектирано да обедини основните характеристики на традиционните защитни покривала с новите специални свойства, с цел ефективно предотвратяване разрастването на огъня.

Пожароустойчивото Защитно покривало е самозагасващо се, UV-стабилно и има способността да възпрепятства и забавя разпространението на огъня, с което допринася за създаването на по-безопасна среда за развитието на растенията.

Пожароустойчивото Защитно покривало успешно заменя традиционните защитни покривала при използването в оранжерии, градини, детски градини, зелени зони и др. като значително намалява риска от възможен пожар.

close