print | close

Трета Метролиния; Подобект Метростанция 10


Вид СМР: доставка и монтаж на битумна хидроизолация 4мм и нетъкан геотекстил на метростанция 10, подобект от Трета Метролиния.

Изпълнение: 2016г.-2017г.

Позиция: Подизпълнител

close