print | close

Рибно стопанство село Мирянци


Вид СМР: Доставка и полагане на материали

Вкл. Геомембрана ПЕВП и Защитен нетъкан геотекстил ПП

Година на изпълнение: 2016

Позиция: Изпълнител

close