print | close

Водоем с. Васково


Вид СМР: Доставка и полагане на материали

Вкл. Геомембрана ПЕВП

Година на изпълнение: 2016

Позиция: Изпълнител

close