print | close

ПСОВ на територията на Загорка АД


Вид СМР: Доставка и полагане на материали

Вкл. Геомембрана ПЕПВ, битумна хидроизолация, битумен грунд и дренажна мембрана

ПСОВ на територията на Загорка АД 2016

ПСОВ на територията на Загорка АД Подизпълнител

close