print | close

Гимекспорт АД сключи нов договор за биологична рекултивация

19th of May 2015

След проведен конкурс американският инвеститор „ЕйИЕс ЗС – Марица Изток 1” ЕООД сключи договор с “Гимекспорт” АД за биологична рекултивация на терени

close