print | close

Летище Граф Игнатиево - Реконструкция на писти за излитане/кацане и удължение на пътеки за рулиране


Вид СМР:  Доставка и супервизия на 155 000 м2високоякостни геокомпозити със стъклени и с полиестерни нишки

Изпълнение: 2012 г.

close