print | close

Изграждане на торохранилища в животновъдни стопанства


Обект:     Изграждане на торохранилища в животновъдни стопанства– гр. Карнобат, с. Слаковци, с. Смирненски, с. Спасово, с. Бъзовец, с. Разград, с. Долна Липница, с. Морава, с. Трем,с. Горна Митрополия, с. Балабанско, с.Пищигово, с. Николаево;

Вид СМР: Доставка и полагане на геосинтетични материали за изолационен екран вкл: Геомембрана ПЕВП, Защитен нẻтъкан Геотекстил.          

 

close