print | close

Изграждане на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасковo, Димитровград


Вид СМР: Доставка и полагане на материали за изолационен екран по дъно и откоси на депото

вкл.: Бентонитова хидроизолация, Геомембрани ПЕВП, Защтен нетъкан геотекстил ПП

close