print | close

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)


Вид СМР: Доставка и полагане на материали за изолационен екран по дъно и откоси на депото.

вкл.: Бентонитова хидроизолация, Геомембрани ПЕВП и Защтен нетъкан геотекстил ПП;

close