print | close

Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда


Вид СМР: Доставка и полагане на материали за изолационен екран по дъно и откоси на депото.

вкл.: Бентонитова хидроизолация, Геомембрани ПЕВП, Защитен нетъкан геотекстил ПП, Дренажен Геокомпозит ПЕВП с два слоя геотекстил, Габиони;

close