print | close

Депо за неопасни отпадъци към Завод за преработка на битови отпадъци с. Шишманци, Клетка 2


Вид СМР:
Доставка и полагане на материали за изолационен екран по дъно и откоси на депото.

Вкл.: Бентонитова хидроизолация, Геомембрани ПЕВП, Защитни нетъкани геотекстили ПП,      Дренажен Геокомпозит ПЕВП с два слоя геотекстил, Геоклетки;

close