print | close

Рекултивация и закриване на южна част на Депо за неопасни отпадъци Сгуроотвал на Топлофикация Русe


Вид СМР: Доставка и полагане на Геомембрана ПЕВП и Геотекстил.

close