print | close

Рекултивация и закриване на южна част на Депо за неопасни отпадъци Сгуроотвал на Топлофикация Русe


Вид СМР: Доставка и полагане на Геомембрана ПЕВП и Геотекстил.

Изпълнение: 2011 г.

Позиция: Подизпълнител

close