print | close

Реконструкция, модернизация и разширение на регионално депо за неопасни отпадъци на общ. Гоце Делчев


Вид СМР: Доставка и полагане на материали за изолационен екран по дъно и откоси на Клетка 2, Ретензионен басейн и Събирателна шахта, вкл.Бентонитова хидроизолация, Геомембрана ПЕВП, Геотекстил и Геоклетъчна система. Полагане на речна баластра по откоси на Клетка 2

close