print | close

Продължение на десен Перловски колектор – ЕТАП III – бул. Петко Ю. Тодоров, гр. София


Вид СМР: доставка и супервизия на асфалто-армиращ геокомпозит под износоустойчивия слой асфалт.

Изпълнение: от 04.05.2011г. до 03.10.2011г.

close