print | close

За нас


През последните 25 години „ГИМЕКСПОРТ“ АД се специализира в изграждането на изолационни и защитни системи на сгради и съоръжения, вкл.:

  • Депа и други съоръжения за твърди битови, строителни, промишлени и опасни отпадъци
  • Подземни конструкции
  • Резервоари и басейни
  • Транспортни съоръжения (мостове и виадукти)
  • Хидро-технически съоръжения (канали и тръбопроводи)
  • Рехабилитация и удължаване на самолетни писти

Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя към КСБ - I-ва , II-ра и IV-та група.

„ГИМЕКСПОРТ”АД е сертифицирано по три международни стандарта ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45000:2018 и поддържа Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и безопасни условия на труд.

„ГИМЕКСПОРТ”АД разполага с най-съвременно оборудване, както и с лицензиран екип от опитни заварчици и супервайзери.

„ГИМЕКСПОРТ” АД е член на:

  • Българската Асоциация за Изолации в Строителството, удостоено със Знак за качество
  • Българската Асоциация по Водите
  • Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки "Булекопак"
close