print | close

Водоем с. Добродан, общ. Троян


Вид СМР: доставка и СМР по изграждане на геомембрана към водоем за поливане –с. Дорбодан, общ. Троян

Изпълнение: Ноември 2012г.

Позиция:  Изпълнител

close